O środkach na rozpoczęcie dzialalności z Funduszy Europejskich w Kościanie

Wczoraj, 10 kwietnia, w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W spotkaniu wzięło udział 14 osób. Konsultantka z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie Anna Kasprzak przedstawiła uczestnikom możliwości sięgnięcia po środki w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (działanie: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość; 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To kolejna akcja naszego ośrodka, której celem jest pomoc przyszłym przedsiębiorcom. Uczestnikom dziękujemy za przybycie, a Pani Annie za przekazane informacje.

Natomiast osoby zainteresowane założeniem własnego biznesu zapraszamy 11 maja na bezpłatne spotkanie z trenerem biznesu z Fundacji TaxCare. Opowie on o tym jak przygotować się do prowadzenia własnej działalności, jaką wybrać formę opodatkowania oraz o wielu innych sprawach ważnych w kontekście prowadzenia firmy. Zaprezentuje również zmiany związane z wejściem w życie ustawy „Prawo Przedsiębiorców” dotyczące m.in. półrocznych zwolnień ze składek ZUS dla nowych firm. O szczegółach spotkania poinformujemy na stronie internetowej oraz facebooku w późniejszym terminie.

Lidia Lewandowska
p.o. dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama