Menager coachem - czyli nowy wymiar zarządzania - 17 i 20.12.2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy dyrektorów, menagerów, kadrę zarządzającą oraz wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie, które pomoże nadać procesowi zarządzania zasobami ludzkimi zupełnie nowy wymiar.

Menager coachem - czyli nowy wymiar zarządzania

17 oraz 20 grudnia 2018 r. w godz. 10-14

do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji menagerskich poprzez zastosowanie elementów coachingu w procesie zarządzania.

Coraz powszechniejszy jest pogląd, iż jedną z najważniejszych wartości, jakie wnoszą menedżerowie w rozwój swojej organizacji jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wzmocnienie zaangażowania podległych pracowników. Wdrożenie filozofii zarządzania przez coaching sprzyja powstawaniu kultury organizacyjnej promującej wysoką wydajność pracy. W tym ujęciu coaching staje się strategią osiągania długofalowej przewagi konkurencyjnej poprzez pełne wykorzystanie potencjału kadrowego i intelektualnego.

Biorąc udziału w szkoleniu uczestnik:

  • pozna elementy coachingu przydatne w pracy menagera,
  • zapozna się z zasadami ich wykorzystywania w procesie zarządzania,
  • przećwiczy korzystanie z narzędzi oraz metod.,
  • będzie potrafił pomóc pozytywnie przeformułować problem na rozwiązanie
  • wykształci umiejętność wspólnego wyznaczania celów
  • udoskonali umiejętność udzielania feedbacku
  • będzie miał gotowość zastosowania wyuczonych elementów w praktyce

Główną korzyścią, jaką wyniesiecie Państwo z udziału w projekcie jest odkrycie podejścia i narzędzi coachingowych jako skutecznej metody w procesie świadomego zarządzania i rozwoju. Możliwość praktycznego przećwiczenia poznanych narzędzi oraz umiejętność adekwatnego dobrania i zastosowania ich w codziennej pracy menagera.

Spotkanie poprowadzi Jolanta Wojciechowska – trener biznesu/coach.

Koszt: 246,00 zł za osobę.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia 2018 roku do godz. 15:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 oraz 797 508 207.

reklama