Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u

Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u „Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup”

   

Starostwo Powiatowe w Kościanie
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie


organizują konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u
„Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup”,
który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Kościańskiego.

   

Celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku młodzieży szkolnej oraz zachęta młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz stworzenia nowego przedsięwzięcia gospodarczego oraz przygotowania biznes planu w tym zakresie.

Uczestnicy konkursu wezmą udział w zajęciach merytoryczno-warsztatowych i konsultacjach indywidualnych
przygotowujących do stworzenia planu własnego przedsięwzięcia.

Najlepsze biznes plany zostaną nagrodzone. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniższych załącznikach.

 

 

sprawdź wymagania - DOKUMENTACJA KONKURSOWA >

reklama