Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u

 

Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u „Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup”

   

Starostwo Powiatowe w Kościanie
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie


to organizatorzy konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u
„Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup” 2019

   

Celem konkursu było promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku młodzieży szkolnej oraz zachęta młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz stworzenia nowego przedsięwzięcia gospodarczego oraz przygotowania biznes planu w tym zakresie.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie wzięli udział w zajęciach merytoryczno-warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych prowadzonych w ramach konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u „Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup”. Z warsztatów skorzystało łącznie 80 osób, a z konsultacji 49 osób. 

Otrzymaliśmy aż 63 biznesplany. Komisja Konkursowa wyłoniła 10 finalistów. Rozstrzygnięcie nastąpiło dnia 19.11.2019r.

Finaliści konkursu „Biznes z przyszłością – Mój Pierwszy Startup” 2019 

Oskar Kościański (I LO Kościan)
Joanna Szałaga (ZSP Kościan)
Anna Tomaszyk (ZSP Kościan
Aleksandra Nowak (I LO Kościan)
Marta Sobkowiak (I LO Kościan)
Patrycja Szymańska (I LO Kościan)
Hubert Kaczmarek (I LO Kościan)
Wiktoria Jakubowicz (ZSP Kościan)
Patrycja Berdychowska (ZSP Kościan)
Paula Berger (ZSP Kościan)

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce  Aleksandra Nowak 

"ROAD TO FOOTBALL STADIUMS (RTFS)". Jest to system składający się z dwóch części. system składający się z dwóch części. Pierwszą z nich są czujniki piłkarskie, a drugą aplikacja mobilna do śledzenia statystyk meczowych i treningowych poszczególnych zawodników. System pomaga jest narzędziem dla wyłuskiwania w klubach piłkarskich talentów.

II miejsca Wiktoria Jakubowicz

Aplikacja "Help Me!". Jest to aplikacja kontaktująca osoby starsze, niepełnosprawne i potrzebujące pomocy z wolontariuszami. Jej zadaniem jest rozwiązanie problemu samotności osób starszych, niesienie im pomocy w codziennych potrzebach.

III miejsce Anna Tomaszyk 

Aplikacja pn. "DAH". Jest to akronim od angielskich słów „DOCTORS AND HEALTH”, które należy tłumaczyć jako „LEKARZE I ZDROWIE”. Pełni ona funkcję przewodnika po skomplikowanym systemie pomocy medycznej. Aplikacja DAH ma na celu rozwiązanie problemów zwykłego człowieka, który potrzebuje pomocy lekarskiej. Jej podstawowymi funkcjami są: umawianie wizyt lekarskich, prowadzenie rankingu i oceny poszczególnych specjalistów, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem, prowadzenie planu terapii i przechowywanie dokumentacji medycznej nie tylko w dużych miastach, ale też w małych mieścinach.

IV miejsce Oskar Kościański 

"Homovirtual". Jest to połączenie aplikacji mobilnej umożliwiającej inwestowanie w ludzi, strony internetowej umożliwiającej inwestowanie w ludzi i firmy inwestujące, jak i zarządzającej inwestycjami w ludzi.

Każdy czestnik otrzymał pamiątkowe upominki od fundatorów. Wręczenie nagród głównych odbędzie się dnia 26 listopada 2019r., podczas Konferencji Naukowej „Mój zawód – moja przyszłość. Realne kompetencje – skuteczna decyzja – dobra praca”.

 

NAGRODY GŁÓWNE:

- karty podarunkowe do Media Expert o  wartości 3.000 zł, 2.000 zł, 1.500 zł, 150 zł
- 10 bonów podarunkowych do Komputronika
- smartwatche
- vouchery 2-osobowe do Pirackiego Parku Rozrywki
- 2-miesięczny płatny staż

 

Fundatorzy nagród:

- Starostwo Powiatowe w Kościanie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie,
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,
- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
- CDRL S.A.,
- Nenufar Club Stachowiak Sp. j.,
- INSTAL-FILTER SA,
- DORADO POLAND Sp. z o.o. Sp. k.,
- Bank Spółdzielczy w Kościanie,
- Centrum Szkoleniowe EDURAD,
- FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o.

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom, fundatorom nagród, członkom komisji konkursowej, dyrektorom szkół oraz nauczycielom
dziękujemy za udział i pomoc. 

 

 

 

 

 

RODO - klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, adres: ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan. Przedstawicielem Administratora jest Lidia Lewandowska – dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, dane kontaktowe: tel 65 512 77 83, e-mail: biuro@owp.oscian.net. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Pawlak, e-mail: iod@owp.koscian.netInformujemy o przysługującym prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

reklama