Rozmawialiśmy o sukcesji firmy

Jak zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania firmy na wypadek śmierci jej właściciela? W jaki sposób zaplanować pokoleniową zmianę warty? Jakie zmiany związane z sukcesją wejdą w życie już w listopadzie tego roku? O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas szkolenia, które odbyło się dzisiaj, 26 października w OWP.

Już 25 listopada wejdzie w życie nowa ustawa o „Zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, która umożliwia kontynuację działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy. Wcześniej nagły zgon właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej sprawiał, że firma praktycznie z dnia na dzień przestawała istnieć. Rodziło to wiele negatywnych konsekwencji nie tylko dla najbliższych, ale również m.in. dla kontrahentów i pracowników. Nowe uregulowania pozwalają zaplanować sukcesję, a w razie wystąpienia zdarzenia losowego dają spadkobiercom czas na załatwienie niezbędnych formalności, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa.O najnowszych uregulowaniach, które wejdą w życie już za niecały miesiąc oraz o tym, że warto wcześniej zaplanować pokoleniową zmianę warty, opowiadał podczas spotkania z przedsiębiorcami mecenas Łukasz Nowak z Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM w Lesznie.

Prowadzący omawiał również różne formy prowadzenia działalności gospodarczej i konsekwencje łączące się z wyborem każdej z nich oraz możliwości przekształceń, a także odpowiadał na pytania, które padały z sali.

Temat okazał się na tyle obszerny i interesujący, że padły propozycje zorganizowania kolejnego spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w następnym spotkaniu, dotyczącym tematu sukcesji, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 65 512 77 83 oraz 797 508 207.

Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama