Jak napisać dobry biznesplan?

W poniedziałek, 15 kwietnia, w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie opowiadaliśmy o tym, jak napisać dobry biznesplan. Spotkanie prowadził trener biznesu Jakub Grzelka

Mowa była o tym, jakie zadania pełni biznesplan oraz co powinien zawierać. Wszystkie jego elementy zostały omówione krok po kroku. Sporo uwagi poświęcono narzędziom do tworzenia strategii: analizie SWOT pozwalającej rozpoznać mocne i słabe strony firmy oraz wychwycić szanse i zagrożenia płynące z otoczenia oraz analizie opartej na metodzie 5 sił Portera.

Trener wskazywał różnice pomiędzy biznesplanem przygotowywanym na potrzeby rozpoczynania działalności gospodarczej oraz tym tworzonym w istniejącej już firmie. Rozmawialiśmy o funkcjach wewnętrznych i zewnętrznych przygotowywanych planów działań. Zadaniem tych pierwszych jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej własnych zasobów, możliwości, dążeń i celów. Natomiast zewnętrzne zadania biznesplanu powinny się koncentrować na takim przedstawieniu biznesowych planów, które pomoże w pozyskaniu środków zewnętrznych postaci np. kredytów, dofinansowań, dotacji czy wsparcia inwestorskiego.

Temat spotkał się z zainteresowaniem. W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział, a trenerowi za ciekawe zajęcia.

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama