IV nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Ogłoszenie o IV naborze wniosków w sprawie udzielania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ogłasza IV nabór wniosków

od 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, określonego w art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w następujący sposób:

  • w postaci elektronicznej korzystając z systemu www.praca.gov.pl lub,
  • pobrać pliki: "umowa z zalacznikami i formularzem" oraz "DEFS kalkulator" ze strony, wypełnić i włożyć w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie przy ul. Ks Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8 lub, przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu.

Z informacjami dotyczącymi wzoru umowy wraz z załącznikami (w tym wniosku) oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców można zapoznać się na stronie tutaj.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie:
- Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258,
- Pani Danuta Nowak – tel. 65 512-10-55 wew. 272,
- oraz OWP w Kościanie – tel. 65 512 77 83/797 508 207.

Źrodło: Powiatowy Urzad Pracy w Kościanie

reklama