Harmonogramy dla programów operacyjnych – PARP 2018

Szanowni Państwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szczegółowe harmonogramy naborów wniosków dla programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow.

 

Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
reklama