Konkurs na projekty obejmujące ochronę własności przemysłowej

Ogłoszony został konkursu w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Szanowni Państwo

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.  Planowany termin naboru wniosków – od 06.03.2018 do 29.11.2018.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące:  

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Szczegółowe informacje o naborze oraz sposobie aplikowania znajdziecie państwo tutaj.


Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama