Dokumentacja dotycząca pozyskania grantów na kapitał obrotowy

Udostępniamy informacje oraz dokumenty o projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi zwłaszcza mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni.

Szanowni Przedsiębiorcy!!!

Informujemy, że dokumenty dotyczące pozyskania grantów na kapitał obrotowy w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zostały zamieszczone na stronie internetowej Grantodawcy tj. Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  warp.org.pl

UWAGA!!! Rozpoczęcie naboru planowane jest w ostatnich dniach lipca. Termin ten zostanie podany z wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania dotyczące możliwości wsparcia należy kierować do Grantodawcy:
FB WARP Spółka z o.o.
e-mail: grant@warp.org.pl 
tel.: 61 65 06 220 lub 61 65 63 500 lub 514 035 152

Źródło: WRPO Wielkopolska

reklama