Dokumentacja konkursowa

Konkurs na najlepszy Biznes Plan dla Startup'u „Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup”

 

Drodzy uczniowie!!!

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie Biznes Planu (wniosku) w dniach od 28 do 29 października 2019r. do biura Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, przy ul. Dworcowej 1 (budynek dworca PKP, I piętro). Biznes Plan należy przekazać w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD w zamkniętej kopercie z napisem „Biznes z przyszłością - Mój Pierwszy Startup”.

Wymogi formalne dotyczące Biznes Planu:

- Biznes Plan musi być oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację autora,
- jedna osoba może złożyć tylko jeden Biznes Plan (Biznes Plany zbiorowe nie biorą udziału w konkursie),
- Biznes Plan musi być oryginalnym i samodzielnym dziełem Uczestnika, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich,
- przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Biznes Plan dla Startup’u powinien zawierać:

- opis przedsięwzięcia,
- opis problemu,
- charakterystykę produktu/usługi,
- plan marketingowy,
- harmonogram działań,
- plan finansowy przedsięwzięcia łącznie z harmonogramem finansowym według wzoru podanego podczas zajęć warsztatowych,
- analizę Model Business Canvas wybranego przedsięwzięcia.

  

W załączniku poniżej znajduje się druk wniosku oraz oświadczenia składane obligatoryjnie razem z wnioskiem.

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia!!!

reklama