Dodatkowe środki PFRON, dla osoby niepełnosprawnej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (posiadające status osoby bezrobotnej albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu) w zakresie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na  wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 
Na realizację tego zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono w tym roku dodatkowo  kwotę  ok. 18.000,00 zł.
 
Osoba niepełnosprawna może jednorazowo otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.  Osoba, która ubiega się o udzielenie tych środków musi przedstawić biznesplan planowanej działalności gospodarczej oraz zaproponować wybraną przez siebie formę zabezpieczania umowy. Działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.      
reklama