Bezpłatny dyżur doradców Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - 7.01.2019

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza na bezpłatny dyżur doradców 7 stycznia 2019 roku w godz. od 10.00 do 13.00 do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

   Doradcy będą udzielali informacji dotyczących programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014-2020:  Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

   Będzie można uzyskać informacje dotyczące pozyskania środków i dotacji z Funduszy Europejskich, porozmawiać o szansach na dofinansowanie projektów, otrzymać cenne rady i wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosków!

   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich będzie pełnił stałe dyżury w siedzibie OWP w Kościanie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Zapraszamy!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207 lub adresem mailowym: biuro@owp.koscian.net.

reklama