Aktualizacja harmonogramu konkursów na 2018 r. w Programie Inteligentny Rozwój

Szanowni Państwo

Informujemy, że zaktualizowany został harmonogram konkursów na 2018 r. w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR).

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • doprecyzowanie terminu kolejnego konkursu w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
  • wskazanie nowego konkursu w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
  • uzupełnienie informacji o alokacji konkursu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

 

Lidia Lewandowska
specjalista ds. programów pomocowych
w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama