4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo

Informujemy, że NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4  „Projekty aplikacyjne”,   IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Lidia Lewandowska
p.o. dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama