stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości
w kościanie

newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie, szkoleniach, wykładach itp. podaj nam swój e-mail.

Wirtualny Kościański Inkubator Przedsiębiorczości

Konkurs dotyczący działań związanych z energią ze źródeł odnawialnych

Szanowni Państwo,

informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS/1.1.1/2/2017

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Pieniądze można pozyskać na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

 • energię wiatru (powyżej 5 MWe),
 • biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
 • biogaz (powyżej 1 MWe),
 • wodę (powyżej 5 MWe),
 • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth),
 • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Planowany termin naboru wniosków: od 31.07.2017 do 29.09.2017. Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2018 r.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentację konkursową znajdziecie Państwo tutaj.

Dyrektor
Ośrodka Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

Nasz Ośrodek istnieje dzięki pomocy:

 • Powiat
  Kościański
 • Miasto
  Kościan
 • Gmina
  Kościan
 • Miasto i Gmina
  Czempiń
 • Miasto i Gmina
  Krzywiń
 • Miasto i Gmina
  Śmigiel
 • Powiatowy Cech
  Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  w Kościanie
 • Stowarzyszenie
  Kupców Ziemi
  Kościańskiej
realizacja studiofabryka.pl