stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości
w kościanie

newsletter

Chcesz być informowany o nowościach w naszym serwisie, szkoleniach, wykładach itp. podaj nam swój e-mail.

Wirtualny Kościański Inkubator Przedsiębiorczości

Nabór na stanowisko dyrektora OWP w Kościanie

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

ogłasza nabór na stanowisko

DYREKTORA OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE

 

Nazwa i adres jednostki:

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 , 64-000 Kościan

Określenie stanowiska:

Dyrektor OWP w Kościanie

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadanie wykształcenia wyższego,

 2. doświadczenie/umiejętności współpracy z przedstawicielami:

  – jednostek samorządu terytorialnego

  – instytucji finansowych

  – instytucji około biznesowych,

 3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi,

 4. wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej,

 5. wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu aplikowania o środki pomocowe,

 6. wiedza praktyczna i teoretyczna z obszaru działania ośrodka wspierania przedsiębiorczości na przykład doświadczenie w prowadzeniu podmiotu gospodarczego,

 7. znajomość branży, czyli osób kierujących podmiotami o podobnych celach działania, osób pracujących
  w instytucjach zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, itd.,

 8. przedstawienie prezentacji wizji/planu kierowania i rozwoju biura Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, z uwzględnieniem zakresu i sposobu działania, oferty kierowanej
  do przedsiębiorców wraz z ewentualną odpłatnością, oraz źródła finansowania działalności Ośrodka,

 9. posiadanie i aktywne wykorzystywane prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego samochodu
  z możliwością jego wykorzystania w pracy,

 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 11. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Profil osobowościowy:

 1. odporność na stres,

 2. wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów,

 3. łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych,

 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 5. umiejętność analizy i przetwarzania  informacji  oraz tworzenia procedur,

 6. zdolność do podejmowania decyzji,

 7. predyspozycje do kierowania zespołem ludzi,

 8. mile widziana znajomość języka obcego,

 9. rzetelność, sumienność, dokładność,

 10. dyspozycyjność i elastyczność godzin pracy.

Zakres podstawowych obowiązków:

 1. kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia (Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie),

 2. przyjmowanie i obsługa interesantów,

 3. organizacja, promocja i prowadzenie szkoleń oraz  pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,

 4. współpraca z jednostkami administracji publicznej, mediami i innymi organizacjami o podobnym charakterze działalności,

 5. promowanie idei przedsiębiorczości i pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania dla podmiotów gospodarczych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,

 6. pozyskiwanie z zewnętrznych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Informacja o warunkach i miejscu pracy:

Wymiar czasu pracy – 1 etat, zatrudnienie w ramach umowy o pracę w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1, 64-000 Kościan

Planowane zatrudnienie: 01 czerwca 2018

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,

 • przedstawienie wizji/planu działań funkcjonowania biura Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać w formie elektronicznej: starosta.pks@powiatypolskie.pl, osobiście pok. 111 lub listownie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko dyrektora” w terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Aplikacje niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 512 77 83.

Nasz Ośrodek istnieje dzięki pomocy:

 • Powiat
  Kościański
 • Miasto
  Kościan
 • Gmina
  Kościan
 • Miasto i Gmina
  Czempiń
 • Miasto i Gmina
  Krzywiń
 • Miasto i Gmina
  Śmigiel
 • Powiatowy Cech
  Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  w Kościanie
 • Stowarzyszenie
  Kupców Ziemi
  Kościańskiej
realizacja studiofabryka.pl